• Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Castellano
  • Italiano
  • Українська

Copyright

De inhoud die op deze website verschijnt is eigendom van
PersonalColor. Alle rechten voorbehouden.

Door op deze website in te loggen en deze te gebruiken, gaat u accoord
met zowel de copyrightrechten van de Nederlandse als de internationale
en alle andere van toepassing zijnde wetten. U mag op deze website
inloggen in overeenstemming met de bedoeling van deze site en
uitsluitend kopiën van uw PersonalColor verslag maken voor
niet-commerciele, persoonlijke of educatieve doeleinden. Buiten dit
specifieke gebruik mag geen enkel document, logo, grafiek, geluid of
afbeelding van deze website noch van het verslag worden gekopieerd
of hergebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
PersonalColor, inclusief het ontwerp en de layout van deze website.
Onderdelen van deze website zijn eveneens beschermd en mogen
noch in haar geheel noch in gedeeltes worden gebruikt.

De personalColor test wordt zonder enige garantie verstrekt.
PersonalColor wijst elke aansprakelijkheid betreffende garanties en
voorwaarden van de PersonalColor test af, waaronder eveneens alle
stilzwijgende garanties en verkoopvoorwaarden, de geschiktheid van
het product voor een bepaald doel, eigendomsrecht en inbreuk.
Sommige jurisdicties staan de uitsluiting van impliciete garanties niet
toe. Om deze reden kunnen daarom enkele van bovengenoemde
uitsluitingen niet van toepassing zijn.

In geen enkel geval kan PersonalColor en/of haar partners of andere
leveranciers aansprakelijk worden gesteld voor enig specifiek,
incidentieel of gevolghebbend kwaad of welk ongemak van verlies
dan ook, of het in actie, onder contract, in rechtvaardigheid, volgens de
wet of welke andere regeling dan ook, betrekking heeft op het gebruik
van de informatie uit het PersonalColor verslag, om het even of het
voor- of nadeel oplevert voor de dienstverlening.